سرور مجازی فرانسه (ویندوز ، لینوکس ، میکروتیک)

VDS FR R1

1024Ram
1Core 2000MHCpu
10GBSSD
1GB Full WarrantyPort
ترافیک نامحدود
یک عدد آی پی آدرس
دیتاسنتر فرانسه OVH

VDS FR R2

2048Ram
1Core 4000MHCpu
15GBSSD
1GB Full WarrantyPort
ترافیک نامحدود
یک عدد آی پی آدرس
دیتاسنتر فرانسه OVH

VDS FR R4

4096Ram
2Core 5000MHCpu
35GBNvme
1GB Full WarrantyPort
ترافیک نامحدود
یک عدد آی پی آدرس
دیتاسنتر فرانسه OVH