سرور مجازی اقتصادی (آمریکا*انگلیس*فرانسه*کانادا)

VPS R1
 • 1Core (1200MHz) سی پی یو
 • 1024MB (DDR3) رم
 • 20GB (SSD) هارد دیسک
 • 1Gbit پورت
 • 99.99% آپتایم
 • Linux , MikroTik سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • VMware مجازی ساز
 • ColoCrossing دیتاسنتر آمریکا
 • RapidSwitch دیتاسنتر انگلیس
 • OVH دیتاسنتر فرانسه و کانادا
VPS R2
 • 2Core (1800MHz) سی پی یو
 • 1024MB (DDR3) رم
 • 25GB (SSD) هارد دیسک
 • 1Gbit پورت
 • 99.99% آپتایم
 • Linux , MikroTik سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • VMware مجازی ساز
 • ColoCrossing دیتاسنتر آمریکا
 • RapidSwitch دیتاسنتر انگلیس
 • OVH دیتاسنتر فرانسه و کانادا
VPS R3
 • 3Core (2400MHz) سی پی یو
 • 3072MB (DDR3) رم
 • 30GB (SSD) هارد دیسک
 • 1Gbit پورت
 • 99.99% آپتایم
 • Linux , MikroTik سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • VMware مجازی ساز
 • ColoCrossing دیتاسنتر آمریکا
 • RapidSwitch دیتاسنتر انگلیس
 • OVH دیتاسنتر فرانسه و کانادا
VPS R4
 • 4Core (3000MHz) سی پی یو
 • 4096MB (DDR3) رم
 • 35GB (SSD) هارد دیسک
 • 1Gbit پورت
 • 99.99% آپتایم
 • Linux , MikroTik سیستم عامل
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • VMware مجازی ساز
 • ColoCrossing دیتاسنتر آمریکا
 • RapidSwitch دیتاسنتر انگلیس
 • OVH دیتاسنتر فرانسه و کانادا