نحوه تغییر مک آدرس در میکروتیک

 برای این کار از طریق کنسول از دستور زیر استفاده کنید

/interface ethernet reset-mac-address

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله