کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

VPS IRAN LR1

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 1core
RAM : 1024MB Ram DDR3
Hard : 30 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 18 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES
35,000 تومان ماهانه
VPS IRAN LR2

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 2core
RAM : 2048MB Ram DDR3
Hard : 60 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 37 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES
65,000 تومان ماهانه
VPS IRAN LR3

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 3core
RAM : 3072MB Ram DDR3
Hard : 90 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 75 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES
105,000 تومان ماهانه
VPS IRAN LR4

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 4core
RAM : 4096MB Ram DDR3
Hard : 120 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 150 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES
125,000 تومان ماهانه

منو

ارتباط با ما

پیام شما با موفقیت ارسال شد !
بزودی با شما تماس خواهیم گرفت