کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

VPS USA R1
Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 1024
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
DataCenter : SingleHop
85,000 تومان ماهانه
VPS USA R2
Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 2048
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
BW : unlimited
105,000 تومان ماهانه
VPS USA R4
Cpu : Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
Ram 4096
Port : 1Gbps
Uptime : 99.9%
BW : unlimited
BW : unlimited

135,000 تومان ماهانه

منو

ارتباط با ما

پیام شما با موفقیت ارسال شد !
بزودی با شما تماس خواهیم گرفت